PUNCT DE INFORMARE DESPRE PRODUSE ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 764/2008

 

 

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Direcţia Ajutor de Stat şi Transport al Energiei

Calea Victoriei nr. 152, cod 010096, Bucureşti

România

Tel. +40212025359

Fax +40212025245

E-mail: information_reg764@minind.ro

 

 

Regulamentul 764/2008 RO/EN

Linkuri utile:

Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului nr. 764/2008

Comisia Europeană

(Lista orientativă de produse care intră sub incidenţa Reg. 764/2008, Documente ale Comisiei Europene privind recunoaşterea mutuala şi puncte de informare din alte state membre)

 

 

Consultare Publică 2016

privind funcţionarea în practică a principiului recunoaşterii mutuale

Puncte de informare despre produse în România(Product contact points in Romania)

 

 

 

 

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ NEARMONIZATĂ – CATEGORII DE PRODUSE

 

 

 

DOMENIU: Sănătate Publică

 

 

AUTORITATE DE REGLEMENTARE: Ministerul Sănătăţii

Nr. crt.

Categorie de produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Produse şi ingrediente alimentare tratate cu radiaţii

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Monitor Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004)

2.

Produse alimentare contaminate radioactiv

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Monitor Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004)

3.

Materiale sanitare şi dispozitive medicale sau alte produse, care au fost supuse iradierii şi au ca destinaţie utilizarea sau consumul de către populaţie

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Monitor Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004)

4.

Materiale de construcţie în care au fost introduse deşeuri radioactive provenite de la aplicaţii nucleare, sterilul rezultat în activităţile de minerit uranifer, a nisipului, a zgurii şi a şlamului rezultat de la centralele termoelectrice pe bază de cărbune şi de la combinatele de îngrăşăminte chimice

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Monitor Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004)

5.

Ape minerale cu potenţial de depăşire a valorilor de radioactivitate maxim admise pentru apa potabilă

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Monitor Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004)

6.

Apa termominerală utilizată ca agent de încălzire, în cura balneoclimaterică sau agrement

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Monitor Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004)

7.

Mijloace individuale şi colective de protecţie radiologică

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Monitor Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004)

8.

Bunuri de larg consum, cu conţinut radioactiv (natural sau artificial) potenţial periculos pentru sănătate

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Monitor Oficial nr. 527 din 11 iunie 2004)

9.

Ape potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau apele de izvor, comercializate sub denumirea de ape de masă

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 privind aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau apele de izvor, comercializate sub denumirea de ape de masă. (Monitor Oficial nr. 149 din 1 martie 2007)

10.

Produse pentru protecţia plantelor

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 134/197/412 din 27 februarie 2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană. (Monitor Oficial nr. 423 din 16 mai 2006)

11.

Materiale şi obiecte care vin în contact cu alimentele, exportate în state care nu sunt membre UE

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1126 din 13 septembrie 2006 privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor  de sănătate pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. (Monitor Oficial nr. 789/19.09.2006)

12.

Suplimente alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi

Ordinul comun MAPDR/MS/ANSVSA/Nr. 1228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi. (Monitor Oficial Partea I nr. 253/21.03.2006)

13.

Ape minerale naturale îmbuteliate din care se separă compuşii de fier, mangan, sulf, arsen şi constituenţii indezirabili

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 871 din 17/07/2006 privind aprobarea Procedurii de notificare a apelor minerale îmbuteliate, din care se separă compuşii de fier, mangan, sulf, arsen şi constituenţii indezirabili. (Monitor Oficial nr. 632 din 21 iulie 2006)

14.

Sare destinată consumului uman

Hotărârea Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentare (republicată în Monitor Oficial nr. 150 din 10 martie 2009)

15.

Punerea pe piaţă de produse, materiale, substanţe chimice/ amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă

 

ORDIN nr. 520 din 17 mai 2011 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă (Monitor Oficial Partea I nr. 359 din 23 mai 2011)

DOMENIU: Mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

AUTORITATE DE REGLEMENTARE: Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Stingătoare portative

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 607 din 9 septembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, (Monitor Oficial nr. 683 din 6 octombrie 2008)

 

 

Stingătoare transportabile

Aparate portabile de stins incendii

Racorduri fixe, de aspiraţie, de refulare, înfundate, reducţii de racorduri

Chei pentru racorduri

Hidranţi portativi

Ţevi de refulare

Sorb

Distribuitor

Furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii

Furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii

Tunuri pentru stins incendii cu apă şi spumă

Paturi antifoc

Scări portabile pentru incendiu

Furtunuri de aspiraţie şi flexibile de cauciuc şi materiale plastice

Topoare p.s.i.

Căngi de incendiu

Amestecător de linie pentru utilaje de stins incendii

Pulberi

Spumanţi

Agenţi neutralizatori speciali

Produs ignifug pentru lemn

Produs ignifug textil

2.

Sisteme tehnice de protecţie (elemente de protecţie mecano-fizice: ziduri, plase blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori) şi de alarmare împotriva efracţiei (ansamblu de echipamente electronice compus din: centrala de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare de prezenţă, antişoc şi acustice, butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor).

Lege 333/2003 (Monitor Oficial nr. 525 din 22 iulie 2003)

DOMENIU: Construcţii navale

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Nave maritime şi instalaţiile lor

Partea A – II Corp

Partea A – III Instalaţii, echipamente şi dotări

Partea A – VI Protecţia împotriva incendiilor

Partea A –VII Instalaţii şi maşini

Partea A – VIII Instalaţii cu tubulaturi

Partea A – IX Maşini şi mecanisme

Partea A – X Căldări, schimbătoare de căldură şi recipienţe sub presiune

Partea A – XI Echipamente electrotehnice

Partea A – XII Instalaţii frigorifice

Partea A –XIII Materiale

Partea A – XIV Sudarea

Partea A – XV Automatizarea

Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1901/2002 -

Norme tehnice privind clasificarea şi construcţia navelor maritime – cod MLPTL.ANR-NM-2002 (Monitor Oficial Partea I, nr. 888 din 09.12.2002)

2.

Nave maritime care nu efectuează voiajuri internaţionale

Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1901/2002,

Norme tehnice privind liniile de încărcare ale navelor maritime care nu efectuează voiajuri internaţionale – cod MLPTL.ANR-LÎ-2002 (Monitor Oficial Partea I, nr. 888 din 09.12.2002)

3.

Unităţi de foraj marin şi instalaţiile lor

Partea UMFM – II Corp

Partea UMFM – III Instalaţii, echipamente şi dotări

Partea UMFM – VI Protecţia contra incendiilor

Partea UMFM – VII Instalaţii de maşini şi tubulaturi

Partea UMFM – VIII Echipamente electrice

Partea UMFM – IX Materiale

Partea UMFM – X Sudarea

Partea UMFM/EC-I Mijloace de salvare

Partea UMFM/EC-II Mijloace de semnalizare

Partea UMFM/EC-III Echipamente radio

Partea UMFM/EC-IV Echipamente de navigaţie

Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1901/2002 - Norme tehnice privind clasificarea şi construcţia unităţilor de foraj marin – cod MLPTL.ANR-UMFM-2002 (Monitor Oficial Partea I, nr. 888 din 09.12.2002)

4.

Nave de navigaţie interioară şi instalaţiile lor

Partea II Corp

Partea III Instalaţii, echipamente şi dotări

Partea V Protecţia contra incendiilor

Partea VI Instalaţii de maşini

Partea VII Instalaţii cu tubulaturi

Partea VIII Maşini şi mecanisme

Partea IX Echipamente electrotehnice

Partea X Echipamente de navigaţie şi mijloace de semnalizare

Ordin al ministrului transporturilor nr. 306/199 - Norme tehnice privind clasificarea şi construcţia navelor de navigaţie interioară – cod MT.RNR-NI-99 (Monitor Oficial Partea I nr. 337 din 15.07.1999)

5.

Nave (construcţie şi echipamente)

OMTTc nr. 174/1989

Reguli pentru prevenirea poluării de către nave (construcţie şi echipamente), cu suplimentele nr. 1/1989, 2/1990 şi 3/1992

6.

Instalaţii de ridicare de bord

Ordin al ministrului transporturilor nr. 287/1999 (Monitor Oficial Partea I nr. 318 din 02.07.1999)

Reguli pentru construcţia şi supravegherea tehnică a instalaţiilor de ridicare de la bordul navelor

7.

Nave maritime care nu efectuează voiaje internaţionale

Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 885/2004 -

Norme tehnice privind măsurarea tonajului navelor maritime care arborează pavilion român şi nu efectuează voiaje internaţionale

(Monitor Oficial Partea I nr. 448 din 19.05.2004)

8.

Nave maritime care efectuează voiaje interne

Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 892/2006

privind certificarea conformităţii navelor maritime care arborează pavilion român şi efectuează voiaje interne cu normele tehnice aplicabile

(Monitor Oficial Partea I nr. 526 din 19.06.2006)

9.

Nave maritime

Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1070/2006

Norme metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite MARPOL

(Monitor Oficial Partea I nr. 567 din 30.06.2006)

10.

Nave maritime

Hotărârea Guvernului nr. 196/2006 - Norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei internaţionale din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (convenţia AFS) (Monitor Oficial Partea I nr. 249 din 20.03.2006)

11.

Nave maritime

Hotărârea Guvernului nr. 1105/2007 - Norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78) (Monitor Oficial Partea I nr. 696 din 15.10.2007)

12.

Tahografe pentru nave de navigaţie interioară

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1355/2007 - Norme privind instalarea şi inspecţia tehnică a tahografelor la bordul navelor de navigaţie interioară care arborează pavilion român (Monitor Oficial partea I nr. 15 din 09.01.2008)

13.

Nave maritime

Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2/2004 - Ordin privind instituirea unor măsuri de creştere a siguranţei navigaţiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani (MOf partea I nr. 26 din 13.01.2004)

14.

Produse pentru nave

Ordin al ministrului transporturilor nr. 288/1999 - Procedura privind aprobarea de tip a produselor – cod MT.RNR-NT1/1-99 (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

15.

Elice navale

Ordin al ministrului transporturilor nr. 288/1999 - Inspectarea şi repararea elicelor – cod MT.RNR-NT2/1-99 (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

16.

Motoare cu combustie internă pentru nave

Ordin al ministrului transporturilor nr. 288/1999 - Supravegherea motoarelor cu combustie internă executate în serie mare - cod MT.RNR-NT2/2-99 (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

17.

Turbocompresoare pentru motoarele cu combustie internă

Ordin al ministrului transporturilor nr. 288/1999 - Turbocompresoare produse în masă pentru motoarele cu combustie internă - cod MT.RNR-NT2/3-99 (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

18.

Cabluri electrice navale

Ordin al ministrului transporturilor nr. 288/1999 - Construcţia cablurilor electrice navale - cod MT.RNR-NT2/5-99 (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

19.

Cabluri electrice navale

Ordin al ministrului transporturilor nr. 288/1999 - Încercările cablurilor electrice navale - cod MT.RNR-NT2/1-99 (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

20.

Echipamente de automatizare (control, comandă, indicare, semnalizare)

Ordin al ministrului transporturilor nr. 288/1999 - Încercarea echipamentelor de automatizare (control, comandă, indicare, semnalizare) - cod MT.RNR-NT2/8-99 (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

21.

Mijloace de acces la bordul navelor

Ordin al ministrului transporturilor nr. 288/1999 - Cerinţe privind construcţia mijloacelor de acces la bordul navelor - cod MT.RNR-NT2/9-99 (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

22.

Partea Q – I Reguli generale pentru construcţia containerelor

Partea Q – II Containere de uz general

Partea Q – III Containere izoterme

Partea Q – IV Containere cisternă

Partea Q – V Containere platformă

Partea Q – VI Containere pentru mărfuri în vrac

Partea Q – VAM Reguli pentru acceptarea containerelor pentru transportul de mărfuri sub sigilii şi plombe vamale

Partea Q – R Reguli pentru semiremorcile destinate transportului containerelor

Partea Q – E Reguli pentru supravegherea tehnică a containerelor în exploatare

Ordin al ministrului transporturilor nr. 286/1999 - Reguli pentru construcţia şi supravegherea tehnică a containerelor (Monitor Oficial partea I nr. 318 din 02.07.1999)

23.

Art. 161 – Nave cu pavilion român

Art. 518 – Nave construite în România

Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial nr. 210 din 10 martie 2004)

DOMENIU: Infrastructură feroviară

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Produse care afectează siguranţa publică, siguranţa circulaţiei feroviare, metrou, transport urban de călători, infrastructură şi material rulant cu excepţia sistemelor sau elementelor constitutive de interoperabilitate care intră sub incidenţa Directivei 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar care abrogă directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE.

Ordin al ministrului transporturilor nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară în România (Monitor Oficial nr. 102/08.02.2008)

2.

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, (Monitor Oficial nr. 834/09.09.2004)

 

3.

Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 880/2005 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. (Monitor Oficial Partea I, nr. 566/01.07.2005)

4.

Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1193/2004 pentru aprobarea Normelor privind înmatricularea şi acordarea marcajului unificat de identificare a vehiculelor de transport feroviar şi cu metroul. (Monitor Oficial Partea I nr. 734/2004)

5.

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1484/28.11.2008 pentru aprobarea normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 861 din 20.12.2008

6.

Ordin al ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică  a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul. (Monitor Oficial partea I, nr.465 bis din 25/09/2000)

7.

Ordin al ministrului transporturilor nr. 341/28.06.1999 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru efectuarea transportului de călători pe liniile de metrou, Buletin AFER nr. 2/1999

8.

Ordin al ministrului transporturilor nr. 342/1999 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare aparţinând agenţilor economici (Monitor Oficial Partea I nr. 396/1999)

9.

Ordin al ministrului transporturilor nr. 410/1999 privind autorizarea laboratoarelor de încercări şi atestarea standurilor şi dispozitivelor speciale destinate verificării şi încercării produselor feroviare utilizate în activităţile de construire, modernizare, exploatare, întreţinere a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, specifice transportului feroviar şi cu metroul (Monitor Oficial Partea I nr. 452/17.09.1999)

10.

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere tehnic a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 385 din 13.08.1999, modificat şi completat cu Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2269/2004, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 50 din 14.01.2005.

DOMENIU: Agricol şi silvic

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Îngrăşăminte

Ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi ministrului sănătăţii nr. 6/22 din 6 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România (Monitor Oficial Partea I nr. 75 din 29 ianuarie 2004)

2.

Lemn rotund; lemn de lucru despicat; lemn de foc; cherestea; lemn ecarisat; lemn cioplit; lemn brut; traverse din lemn; pomi de Crăciun

Hotărârea de Guvern nr. 996 din 27 august 2008 pentru aprobarea Normelor  referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund (Monitor Oficial Partea I nr. 643 din 9 sept. 2008)

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 583 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organzarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta (Monitor Oficial nr. 662 din 22 sept. 2008)

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 584 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special şi a sigiliilor – crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun (Monitor Oficial nr. 661 din 22 septembrie 2008)

3.

Băuturi alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul

Ordinul comun nr. 334/432/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare (Monitor Oficial nr. 554 din 10 august 2009)

 

DOMENIU: Materii explozive

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Articole pirotehnice

 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (Monitorul Oficial Partea I nr. 449 din 2 iulie 2010)

Legea nr.123 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2011 pentru completarea Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

 

DOMENIU: Metale preţioase

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Metale şi pietre preţioase

Ordonanţă de Urgenţă nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în Monitor Oficial Partea I nr. 77 din 29 ianuarie 2004)

Hotărârea Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 190/2000 (Monitor Oficial Partea I nr. 838 din 25 noiembrie 2003)

Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 102/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004);

Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2015 privind modificarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 4 mai 2025).

DOMENIU: Textile uzate

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Articole de îmbracăminte purtată sau uzată şi articole textile purtate sau uzate

Hotărâre a Guvernului nr. 163/2007 privind introducerea pe piata, comercializarea si distribuirea gratuita a articolelor de imbracaminte purtata sau uzata si a articolelor textile purtate sau uzate (Monitor Oficial Partea I nr. 128 din 21 februarie 2007)

DOMENIU: Comercializare pâine

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Pâine

Ordin nr. 165 din 30 august 2011 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le indeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României (Monitorul Oficial Partea I nr. 622 din 1 septembrie 2011)

DOMENIU: Comercializare produse alimentare congelate

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Pâine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate

Ordin nr. 183 din 25 mai 2016 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind informarea consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara activitati de comercializare pe teritoriul Romaniei a produselor obtinute din produse alimentare congelate (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 725 din 20 septembrie 2016)

DOMENIU: Echipamente sub presiune din domeniul nuclear

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Instalaţii stabile sub presiune cu funcţii de securitate nucleară

Prescripţie tehnică NC1-1981 pentru proiectarea, execuţia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea instalaţiilor stabile sub presiune cu funcţii de securitate nucleară, aprobată prin Ordinului ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe nr. 27/17.03.1982, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 754 bis/19.08.2004, Monitor Oficial Partea I nr. 723/10.08.2005)

2.

Conducte sub presiune şi  elemente de conducte din obiective şi instalaţii nucleare

Prescripţie Tehnică NC2-1983 privind proiectarea, execuţia, montarea, repararea, verificarea şi exploatarea conductelor sub presiune şi a elementelor de conducte din obiectivele şi instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe nr. 110/27.10.1983, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 754 bis/19.08.2004, Monitor Oficial Partea I nr. 723/10.08.2005)

3.

Pompe din obiective şi instalaţii nucleare

Prescripţie Tehnică NC3-1986 pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea, repararea şi verificarea pompelor din obiectivele şi instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe nr. 57/16.06.1986, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 754 bis/19.08.2004, Monitor Oficial Partea I nr. 723/10.08.2005)

4.

Armături din obiective şi instalaţii nucleare

Prescripţie Tehnică NC4-1987 pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea, repararea şi verificarea armăturilor din obiectivele şi instalaţiile nucleare. aprobată prin Ordinul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe nr. 23/23.04.1988., cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 754 bis/19.08.2004, Monitor Oficial Partea I nr. 723/10.08.2005)

5.

Cazane de abur şi  cazane de apă fierbinte din componența instalațiilor nucleare

Prescripţie Tehnică C1N-2003 pentru proiectarea, execuţia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea şi verificarea cazanelor de abur şi a cazanelor de apă fierbinte, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 312/05.12.2003 (republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 934 bis /24.12.2003)

6.

Supape de siguranţă din componența instalațiilor nucleare

Prescripţie Tehnică C37N-2003 pentru proiectarea, execuţia, încercarea în vederea omologării şi exploatarea supapelor de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipientelor sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 313/05.12.2003 (republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 912 bis/19.12.2003)

7.

Sisteme şi componente care reţin presiunea din instalaţiile nucleare

Prescripţie Tehnică PT N SCP 1-2008 Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009 (Monitor Oficial Partea I nr. 339/21.05.2009

DOMENIU: Instalaţii de ridicat din domeniul nuclear

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare

Prescripţie Tehnică PT N MMR 1-2008 Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din obiectivele şi instalaţiile nucleare, aprobată prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 3699/17.12.2008 (Monitor Oficial Partea I nr 37 din 20 ianuarie 2009)

DOMENIU: Echipamente sub presiune clasice

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Cazane de apă caldă pe combustibil lichid - P > 400 kW

Prescripţie Tehnică PT C9-2003 Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică şi repararea cazanelor de apă caldă şi a cazanelor de abur de joasă presiune, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 310/05.12.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 917 bis/20.12.2003 şi nr. 705/04.08.2004)

 

2.

Cazane de apă caldă pe combustibil solid cu alimentare automată - orice putere

3.

Cazane de apă caldă cu încălzire electrică - orice putere

4.

Cazane de abur de joasă presiune - p ≤ 0,5 bar

5.

Instalații de automatizare pentru centrale termice

Prescripţie Tehnică PT C11-2003 Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 336/15.12.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 75 bis/29.01.2004, nr. 554/22.06.2004 şi nr. 708/05.08.2004)

6.

Aparate consumatoare de combustibili lichizi

Prescripţie Tehnică PT A3-2003 Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 366/19.06.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 456 bis/26.06.2003, nr. 554/22.06.2004 şi nr. 706/05.08.2004).

DOMENIU: Instalaţii de ridicat clasice

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 

Nr. crt.

Categorii produse

Legislaţie naţională nearmonizată

1.

Instalații și echipamente destinate, montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții

Prescripţie Tehnică PT R19-2002 Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 98/20.02.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 162 bis/13.03.2003, nr. 554/22.06.2004, nr. 720/10.08.2004 şi nr. 52/19.01.2006)

2.

Instalații de transport pe cablu pentru persoane:

telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri și telesănii, instalații de transport pe plan înclinat pentru persoane

Prescripţii Tehnice:

- PT R7-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoanetelecabine, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 108/20.02.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 274 bis/18.04.2003, nr. 634/05.09.2003 şi nr. 697/03.08.2004)

- PT R8-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoanetelegondole, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/20.02.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 287 bis/24.04.2003, nr. 634/05.09.2003 şi nr. 708/05.08.2004)

- PT R9-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoanetelescaune, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 99/20.02.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 183 bis/24.03.2003, nr. 634/05.09.2003 şi nr. 709/05.08.2004).

- PT R10-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoaneteleschiuri şi telesănii, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 100/20.02.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 177 bis/20.03.2003, nr. 640/09.09.2003 şi nr. 708/05.08.2004)

- PT R11-2003 Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 101/20.02.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial  Partea I nr. 182 bis/24.03.2003, nr. 639/08.09.2003 şi nr. 721/10.08.2004)

3.

Ascensoare pentru șantiere de construcții, destinate ridicării persoanelor sau persoanelor și materialelor

Prescripţie Tehnică PT R15-2003 Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 105/20.02.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 255 bis/12.04.2003, nr. 639/08.09.2003, nr. 554/22.06.2004 şi nr. 708/05.08.2004)

4.

Elevatoare teatrale, trape de scenă, trape de decoruri și instalații de cortine pentru incendii

Prescripţie Tehnică PT R18-2003 Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 107/20.02.2003, cu modificările ulterioare (Monitor Oficial Partea I nr. 267 bis/17.04.2003, nr. 554/22.06.2004 şi nr. 695/02.08.2004)

DOMENIU: Echipamente din domeniul gazelor naturale

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei)

 

1.

Sisteme de alimentare cu gaze naturale combustibile

Ordin nr. 5/2009 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (Monitor Oficial Partea I nr. 255 şi 255 bis din 16 aprilie 2009)

DOMENIU: Echipamente din domeniul energiei electrice

AUTORITATE DE REGLEMENTARE:

ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei)

 

1.

Racordarea la reţelele electrice de interes public a centralelor electrice eoliene

Ordin nr. 51/2009 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei privind aprobarea Normei tehnice “Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene” (Monitor Oficial Partea I nr. 306 din 11 mai 2009)