Punct principal(General information product contact point):

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Direcţia Ajutor de Stat şi Transport al Energiei

Calea Victoriei nr. 152, cod 010096, Bucureşti

România

Tel. +40212025359

Fax +40212025245

E-mail: information_reg764@minind.ro

Web-page: www.minind.ro

 

Alte puncte specifice(Specific contact points):

 

- pentru produse din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (sanitary – veterinary and food safety products):

 

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Piata Presei Libere nr. 1, Corp D1, sector 1, Bucureşti, cod 013701

România

Tel. +40374150200

Fax +40213124967

E-mail: bortisca.codrin@ansvsa.ro

E-mail: office@ansvsa.ro

Web-page: www.ansvsa.ro

 

- pentru produse din domeniul metrologiei legale (metrology):

 

Biroul Român de Metrologie Legală

Direcţia Tehnică

Şos. Vitan Bârzeşti 11, sector 4, cod 042122, Bucureşti

România

Tel. +40213320954 (interior 246)

Fax +40213320615

E-mail: Regulament764@brml.ro

Web-page: www.brml.ro 

 

- pentru produse din domeniul construcţii (construction products):

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, cod 050741, Bucureşti

România          

Tel. +40372111409

E-mail: info@mdrap.ro; infoprod_constructii@mdrap.ro

Web-page: http://www.mdrap.ro/

 

- pentru produse din domeniul securităţii nucleare (nuclear products and safety):

 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Direcţia Relaţii Internaţionale

Bd-ul Libertăţii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucureşti

România

Tel. +40213173807

Fax +40318055939

E-mail: raluca.nadoliu@cncan.ro

Web-page: www.cncan.ro