Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Ordin nr. 2132

din 17 noiembrie 2004

pentru aprobarea Listei standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute īn domeniul produselor pentru construcţii

Publicat īn Monitorul Oficial, Partea I nr. 1125 din 30 noiembrie 2004Īn conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii,
īn temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea īn construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute īn domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
___________
*) Anexa este reprodusă īn facsimil.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 704/2003 pentru aprobarea Listei specificaţiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţă īn domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 393 din 6 iunie 2003, se abrogă.

p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Traian Panait,
secretar de stat


Bucureşti, 17 noiembrie 2004.
Nr. 2.132.

ANEXĂ

LISTA*)
standardelor romāne care transpun standarde europene armonizate
şi a specificaţiilor tehnice recunoscute īn domeniul
produselor pentru construcţii

___________
*) Lista cuprinde standardele romāne care transpun standarde europene armonizate privind produsele pentru construcţii, care au fost adoptate de ASRO pānă la 31 octombrie 2004.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Indicativ Titlu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 40-5:2002 Stālpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stālpi de
oţel
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 40-6:2002 Stālpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stālpi de
aluminiu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 40-7:2003 Stālpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stālpi de
iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu
fibre
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 54-3:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3:
Dispozitive sonore de alarmă la incendiu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 544+AC2000/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament
de alimentare electrică
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 54-5:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectori
de căldură. Detectori punctuali
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 54-7:2002/A1:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7:
Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia
luminii, transmisia luminii sau ionizarea
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 54-12:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12:
Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul
transmisiei unui fascicul de unde optice
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 179/A1:2002 Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşire de urgenţă
acţionate printr-un cārlig sau o placă de īmpingere. Cerinţe şi
metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 197-1:2002 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 442-1:2000/A1:2004 Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii
tehnice
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 459-1:2003 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici
şi criterii de conformitate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare.
Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de racord
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 671-1:2002 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri
semirigide
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 671-2:2002 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 681-1/A2:2003 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru
garnituri de etanşare a īmbinărilor de ţevi utilizate īn domeniul
apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 681-2/A1:2003 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru
garnituri de etanşare a īmbinărilor de ţevi utilizate īn domeniul
apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 681-3/A1:2003 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru
garnituri de etanşare a īmbinărilor de ţevi utilizate īn domeniul
apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc
vulcanizat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 681-4/A1:2003 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru
garnituri de etanşare a īmbinărilor de ţevi utilizate īn domeniul
apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan
turnat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 682:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor
pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de
canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi
hidrocarburi fluide
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 771-1:2003 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente
pentru zidărie de argilă arsă
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 771-2:2003 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente
pentru zidărie de silico-calcar
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 771-4:2004 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente
pentru zidărie de beton celular autoclavizat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 845-1:2004 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1:
Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 845-2:2004 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2:
Buiandrugi
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 845-3:2004 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3:
Plase de oţel pentru armarea īmbinărilor orizontale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 934-2:2003 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru
beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 934-4:2002 Adaosuri pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Adaosuri pentru
paste pentru cabluri postensionate. Definiţii, condiţii şi
conformitate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 997:2004 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 998-1:2004 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru
tencuire şi gletuire
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 998-2:2004 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru
zidărie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1125:2001/A1:2002 Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşiri īn caz de
urgenţă, acţionate cu o bară orizontală. Cerinţe şi metode de
īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1154:2001/A1:2003 Accesorii pentru construcţii. Dispozitiv cu īnchidere automată
pentru uşi. Condiţii şi metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1155:2001/A1:2003 Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de oprire
electromagnetică pentru uşi batante. Condiţii şi metode de
īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1158:2001/A1:2003 Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de separare a canatelor.
Condiţii şi metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1337-7:2003 Reazeme pentru structuri. Partea 7: Reazeme sferice şi cilindrice
din PTFE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1341:2002 Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi
metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1342:2002 Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi
metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1343:2002 Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi
metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1344:2003 Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1423:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile
de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de
pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi
īncercare, marcare şi evaluarea conformităţii
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1457:2003/A1:2003 Coşuri de fum. Coşuri interioare de argilă/ceramice. Condiţii şi
metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1463-1:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante.
Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1520:2003 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu
structură deschisă
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1916:2003 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton
armat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1917:2003 Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab
armat şi beton armat
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi
metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12004/A1:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12050-1:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri.
Principii de construcţie şi īncercare. Partea 1: Staţii de pompare
pentru ape uzate cu materii fecale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12050-2:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri.
Principii de construcţie şi īncercare. Partea 2: Staţii de pompare
pentru ape uzate fără materii fecale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12050-3:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri.
Principii de construcţie şi īncercare. Partea 3: Staţii de pompare
cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12050-4:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri.
Principii de construcţie şi īncercare. Partea 4: Robinet de
īntreţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii
fecale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12094-5:2002 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de
īncercare pentru distribuitoare de īnaltă şi joasă presiune şi
acţionările lor pentru sisteme cu CO2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de
īncercare pentru duzele sistemelor cu CO2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12094-6:2002 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de
īncercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din
funcţiune a sistemelor de stingere cu CO2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de
īncercare pentru clapete antiretur
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12101-3:2003 Sisteme de control a căldurii şi a fumului. Partea 3: Specificaţii
pentru ventilatoare de evacuare a căldurii şi a fumului
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12209:2004 Accesorii pentru construcţii, īnchizători, īnchizători mecanice şi
zăvoare. Condiţii şi metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12259-1+A1:2002 Staţii de epurare. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă
pulverizată. Partea 1: Sprinklere
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 Protecţie īmpotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă īmpotriva
incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă
pulverizată. Partea 2: Supapă de control şi semnalizare pentru
instalaţii tip apă/apă
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12259-3/A1:2003 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de
supape de alarmă apă-aer
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12259-4/A1:2003 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive
de alarmă cu motor hidraulic
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Componente pentru
sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare
de curgere a apei
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12326-1:2004 Produse de ardezie şi piatră pentru īnvelitori şi placări
discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sistemele interioare de
canalizare. Cerinţe, metode de īncercare şi evaluarea conformităţii
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12416-1:2002 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu
pulbere. Partea 1: Condiţii şi metode de īncercare a elementelor
componente
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12416-2:2002 Sisteme fixe de luptă īmpotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu
pulbere. Partea 2: Concepţie, construcţie şi īntreţinere
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 Staţii mici de epurare a apelor uzate pānă la 50 PTE. Partea 1:
Fose septice prefabricate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12620:2003 Agregate pentru beton
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12676-1:2002/A1:2004 Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12839:2002 Produse prefabricate din beton. Elemente de īnchidere
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12859:2003 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 12860:2003 Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii,
caracteristici şi metode de īncercare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea
suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor
şi a altor zone cu trafic
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13055-1:2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare
şi paste de ciment
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13101:2003 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, īncercare şi
evaluarea conformităţii
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13162:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată
minerală (MW). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13163:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din
polistiren expandat (EPS). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13164:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă
de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13164:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă
de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13165:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă
rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13164:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă
de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13166:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă
fenolică (PF). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13166:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă
fenolică (PF). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13167:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă
celulară (CG). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13167:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă
celulară (CG). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13168:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de
lemn (WW). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13168:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de
lemn (WW). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13169:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit
expandat (EPB). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13169:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit
expandat (EPB). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13170:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută
expandată (ICB). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13171:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre
de lemn (WF). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13171:2003/A1:2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre
de lemn (WF). Specificaţie
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13241-1:2004 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de
produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc
sau protecţie la fum
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13242:2003 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare īn ingineria civilă şi īn construcţii de drumuri
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13249:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru
utilizarea īn construcţii de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu
excepţia căilor ferate şi straturilor de rulare)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13250:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru
utilizarea īn construcţii de căi ferate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13251:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru
utilizarea īn lucrările de terasament, fundaţii şi structuri de
susţinere
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13252:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru a
fi utilizate īn sistemele de drenaj
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13253:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru
utilizarea īn lucrările de protecţie īmpotriva eroziunii (protecţia
de coastă, acoperire de mal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13254:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru
utilizarea īn construcţii de rezervoare şi baraje
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13255:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici utilizate pentru
utilizarea īn construcţii de canale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13256:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru
utilizarea īn construcţii de tunele şi de structuri subterane
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13257:2001 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici solicitate pentru
utilizarea īn lucrările de īngropare a deşeurilor solide
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13265:2003 Geotextile şi produse īnrudite. Caracteristici cerute pentru
utilizarea īn proiecte de depozitare a deşeurilor lichide
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de cale ferată
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13502:2003 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de īncercare a coşurilor
terminale de argilă/ceramice
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13564-1:2003 Clapete īmpotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13813:2003 Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape.
Caracteristici şi cerinţe
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13830:2004 Faţade cortină. Standard de produs
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 13986:2003 Plăci de bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici,
evaluarea conformităţii şi marcare
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SR EN 14037-1:2004 Panouri radiante pentru planşeu alimentate cu apă la temperatură
mai mică de 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice
-----------------------------------------------------------------------------------------------