LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR

 

 


NOUA ABORDARE/ NEW APPROACH

VECHEA ABORDARE/ OLD APPROACH

 

 

NOUA ABORDARE/ NEW APPROACH

 

DIRECTIVA/ DIRECTIVE

ACTUL NORMATIV CARE O PREIA/ TRANSPOSING LEGISLATION

 

Directiva 88/378/CEE, amendata de Directiva 93/68/CEE – Jucarii

 

Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of  the Member States concerning the safety of toys, amended by Directive 93/68/EEC

 

 

 

Legislatie secundara

Ordin nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 49/20.01.2004

Ordin nr. 121/2005 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 270/01.04.2005

 

Ordin nr. 368/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări şi a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor

Monitorul Oficial nr. 459/27.06.2003

 

Ordin nr. 861/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând organismele de certificare recunoscute pentru evaluarea conformităţii jucăriilor

Monitorul Oficial nr. 263/28.12.2004

 

Implementing legislation:

Order no. 393/2003 approving the list of the Romanian standards    adopting the harmonised European standards in the field of toys

Official Journal no. 49/20.01.2004

Order no. 121/2005 replacing the Annex to Order no 393/2003 approving the list of the Romanian standards  adopting the harmonised European standards in the field of toys

Official Journal no. 270/01.04.2005

 

Order no. 368/2003 regarding the approval of measures concerning the recognition and designation of testing laboratories and certification bodies which carry out the conformity assessment of toys

Official Journal no. 459/27.06.2003

 

Order no. 861/2004 on the approval of the List containing the certification bodies recognised for the conformity assessment of toys

Official Journal no. 263/28.12.2004

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Liliana Linculescu, llinculescu@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Irina Pulcher, irina.pulcher@minind.ro

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

Directiva 73/23/CEE, amendata de  Directiva 93/68/CEE

 – Echipamente de joasa tensiune

 

Directive 73/23/EEC on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits,  amended by Directive 93/68/EEC

 

 

 

Legislatie secundara:

Ordin nr. 384/2004    pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 681/29.07.2004

 

Ordin nr. 35/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor şi/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate

Monitorul Oficial nr. 96/02.02.2004

 

Ordin nr. 521/2004    pentru aprobarea Listei cuprinzând laboratoarele recunoscute care pot întocmi rapoarte de încercări ce atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate

Monitorul Oficial nr. 736/16.08.2004

 

 

  • GD no. 457/2003  regarding the safety assurance of the electrical equipment users, amended by GD no.1514/2003, consolidated version

Implementing legislation:

Order no. 384/2004 approving the list of the Romanian standards adopting the European harmonised standards on the safety of low voltage electrical equipment  

Official Journal no. 681/29.07.2004

 

Order no. 35/2004 for the approval of the Methodological Norms concerning the recognition and designation of bodies and/or laboratories which may draw up testing reports, attesting the conformity of   low voltage electrical equipment with the essential safety requirements

Official Journal no. 96/02.02.2004

 

Order no. 521/2004 approving the List of the recognised testing laboratories which may draw up testing reports attesting the conformity of the low voltage electrical equipment with the essential safety requirements

Official Journal no. 736/16.08.2004

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Mihai Boca, mboca@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Irina Pulcher, irina.pulcher@minind.ro

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

Directiva 90/384/CEE, amendata de  Directiva 93/68/CEE  – Aparate de cantarit cu functionare neautomata

 

Directive 90/384/EEC  on the harmonization of the laws of  the Member States relating to non-automatic weighing instruments, amended by  Directive 93/68/EEC

 

 

  • HG nr.617/2003 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata

Legislatie secundara:

Ordin nr. 365/2003    privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată care adoptă standarde europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 456/26.06.2003

 

Ordin nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

Monitorul Oficial nr. 557/04.08.2003

 

Ordin nr. 34/2003 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţ ionare neautomată

Monitorul Oficial nr. 549/30.07.2003

Ordin nr. 385/2004    pentru actualizarea Listei organismelor recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

Monitorul Oficial nr. 653/20.07.2004

 

 

  • GD no. 617/2003 for the establishment of the conditions for placing on the market and putting into service of the non-automatic weighing instruments

Implementing  legislation:

Order no. 365/2003 regarding the approval of the List containing the Romanian standards adopting the European harmonised standards in the field of the non-automatic weighing instruments

Official Journal no. 456/26.06.2003

 

Order no. 29/2003 regarding measures for the recognition and designations of  bodies which carry out the conformity assessment of  the non-automatic weighing instruments

Official Journal no. 557/04.08.2003

 

Order no. 34/2003 for the approval of the List containing the recognised bodies which  carry out the conformity assessment  of the non-automatic weighing instruments

Official Journal no. 549/30.07.2003

Order no. 385/2004 updating the List of recognised bodies which carry out the conformity assessment of the non-automatic weighing instruments

Official Journal no. 653/20.07.2004

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Gabi Poleac, gabi.poleac@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Roxana Apreutesei, roxana_apreutesei@minind.ro

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

Directiva 87/404/CEE,  amendata de   Directivele 90/488/CEE si 93/68/CEE

 – Recipiente simple sub presiune

 

Directive 87/404/EEC on the harmonization of the laws of  the Member States relating to simple pressure vessels, amended by Directive 90/488/EEC and Directive 93/68/EEC

 

Legislatie secundara:

Ordin nr. 185/2003    privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

Monitorul Oficial nr. 339/19.05.2003

 

Ordin nr. 378/2003 privind unele măsuri referitoare la recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii recipientelor simple sub presiune şi a organismelor care aprobă proceduri de sudare şi personal sudor pentru componente supuse la presiune

Monitorul Oficial nr. 561/05.08.2003

 

Ordin nr. 247/2003    privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii în domeniul recipientelor simple sub presiune

Monitorul Oficial nr. 796/12.11.2003

 

 

 

Implementing legislation:

Order no. 185/2003 for the approval of the List of the Romanian standards adopting the harmonised European standards related to simple pressure vessels

Official Journal no. 339/19.05.2003

 

Order no. 378/2003 regarding measures concerning the recognition and designation of bodies for the conformity assessment of simple pressure vessels and bodies approving welding procedures and personnel for pressured components

Official Journal no. 561/05.08.2003

 

Order no. 247/2003 approving the List of the recognised bodies which carry out the conformity assessment in the simple pressure vessels field

Official Journal no. 796/12.11.2003

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Viorel Dumitrescu, vdumitrescu@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Roxana Apreutesei, roxana_apreutesei@minind.ro

Legal issues

 

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

Directiva 89/336/CEE, amendata de  Directivele 91/263/CEE, 92/31/CEE si 93/68/CEE Compatibilitate electromagnetica

 

Directive 89/336/EEC –  on the approximation of the laws of  the Member States relating to electromagnetic compatibility, amended by Directive 91/263/EEC, Directive 92/31/EEC and Directive 93/68/EEC

 

 

 

 

Legislatie secundara:

Ordin nr. 381/1620/2004    privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilităţii electromagnetice

Monitorul Oficial nr. 1020/04.11.2004

 

Ordin nr. 140/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformităţii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice

Monitorul Oficial nr. 662/18.09.2003

 

Ordin nr. 552/2004    privind aprobarea Listei cuprinzând organismele desemnate în domeniul compatibilitatii electromagnetice

Monitorul Oficial nr. 784/26.08.2004

 

 

  • GD no. 497/2003  regarding the establishment of the conditions for placing on the market and functioning of the electronical and electrical apparatus from the point of view of electromagnetic compatibility, amended by GD no. 1554/2003, consolidated version

Implementing  legislation:

Order no. 381/1620/2004 regarding the approval of the List containing the Romanian standards adopting the harmonized European standards in the electromagnetic compatibility field

Official Journal no. 1020/04.11.2004

 

Order no. 140/2003 for the approval of measures concerning the recognition and designation of competent bodies which carry out the assessment of conformity with the essential safety requirements for the apparatus as regards electromagnetic compatibility

Official Journal no. 662/18.09.2003

 

Order no. 552/2004 approving the List of the designated bodies in the electromagnetic compatibility field

Official Journal no. 784/26.08.2004

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Lucian Ursea, lursea@minind.ro 

Technical issues

Aspecte juridice:  Irina Pulcher, irina.pulcher@minind.ro

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

Directiva 97/23/CE – Echipamente sub presiune

 

Directive 97/23/EC –  on the approximation of the laws of  the Member States concerning pressure equipment

 

 

Legislatie secundara:

Ordin nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

Monitorul Oficial nr. 705/04.08.2004

Ordin nr. 338/2005 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

Monitorul Oficial nr. 563/30.06.2005

 

Ordin nr. 542/2004 privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a organizaţiilor de terţă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 şi 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune

Monitorul Oficial nr. 829/08.09.2004

 

Ordin nr. 720/2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune

Monitorul Oficial nr. 1044/11.11.2004

 

Ordin nr. 420/2005 privind aprobarea Listei organizatiilor de terta parte desemnate care efectueaza incercari nedistructive conform pct. 3.1.3. din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune

Monitorul Oficial nr.  717/9.08.2005

 

Ordin nr. 393/2005 privind unele masuri pentru recunoasterea in vederea desemnarii inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune

Monitorul Oficial nr. 713/8.08.2005

 

 

Implementing legislation:

Order no. 440/2004 approving the list of the Romanian standards adopting the European harmonised standards concerning pressure equipment

Official Journal no. 705/04.08.2004

Order no. 338/2005 replacing the Annex to Order no. 440/2004  approving the list of the Romanian standards adopting the European harmonised standards concerning pressure equipment

Official Journal no. 563/30.06.2005

 

Order no. 542/2004 regarding measures for the approval of bodies which carry out the conformity assessment for the pressure equipment and third party organizations which carry out the testing provided at points 3.1.2 and 3.1.3 of Annex 1 to GD no. 584/2004 establishing the conditions for placing on the market the pressure equipment

Official Journal no. 829/08.09.2004

 

Order no. 720/2004 approving the List of the recognised bodies which carry out the conformity assessment for the pressure equipment

Official Journal no. 1044/11.11.2004

 

Order no. 420/2005 regarding the approval of the List of the designated third party organizations which carry out non-ditrcutive tests according to point 3.1.3 of Annex 1 to GD no. 584/2004 establishing the conditions for placing on the market the pressure equipment

Official Journal no. 717/9.08.2005

 

Order no. 393/2005 regarding some measures for the recognition in order to be designated of the users inspectorates for the conformity assessment of pressure euquipment, according to art. 17 of the GD no. 584/2004 establishing the conditions for placing on the market the pressure equipment

Official Journal no. 713/8.08.2005

 

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Viorel Dumitrescu, vdumitrescu@minind.ro 

Technical issues

Aspecte juridice:  Roxana Apreutesei, roxana_apreutesei@minind.ro

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

Directiva 95/16/CE–Ascensoare

Directive 95/16/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts

 

 

 

  • H.G. nr. 439/2003  privind stabilirea conditiilor de introducerea pe piata  a ascensoarelor, amendata prin H.G.nr. 2176/2004 pentru modificarea unor hotarari  ale Guvernului in scopul eliminarii unor  dispozitii privind obligatia aplicarii standardelor si actualizarii referitoare la standarde

 

Legislatie secundara

Ordin nr. 101/2005 privind aprobarea listei standardelor  romane care adopta standardelor europene armonizate referitoare la ascensoare Monitorul Oficial  nr. 390/9.05.2005

 

Ordin nr. 322/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii ascensoarelor

Monitorul Oficial  nr. 408/11.06. 2003

 

Ordin nr. 140/2004 pentru inlocuirea anexei la Ordin MEC nr. 44/ 2003 privind aprobarea listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii

Monitorul Oficial nr. 249 /22.03.2004

 

GD no. 439/2003 regarding the establishment of the conditions for the placing on the market of the lifts, amended by GD no. 2176/2004

 

Implementing legislation:

Order no. 101/2005 approving the list of the Romanian standards    adopting the harmonised European standards regarding lifts

Official Journal no. 390/9.05.2005

 

Order no. 322/2003 on the approval of the List containing the certification bodies recognised for the conformity assessment of lifts ascensoarelor

Official Journal no. 408/11.06. 2003

 

Order no.140/2004 replacing the Annex to Order no 44/2003 approving the list of the Romanian standards  adopting the harmonised European standards in the field of lifts

Official Journal no. 249 /22.03.2004

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Viorel Dumitrescu , vdumitrescu@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Alina Stan, alina.stan@minind.ro

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

Directiva 90/396/CEE

-Aparate consumatoare de combustibili gazosi

 

 

Directive 90/396/CEE on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gaseus fuels

 

 

 

  • H.G. nr. 453/ 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicata

     

Legislatie secundara:

 

Ordin nr. 246/2003 privind aprobarea listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea coformitatii in domeniul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

Monitorul Oficial nr.792/ 11.11.2003

 

Ordin nr. 40/2003 privind unele masuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evalueaza coformitatea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi

Monitorul Oficial nr.608/ 27.08.2003

 

Ordin nr. 85/2004 pentru inlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 227/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi

Monitorul Oficial nr.200/5.03.2004

 

 

 

  • GD no.   453/ 2003  regarding the establishment of the conditions for placing on the market the appliances burning gaseus  fuels

Implementing legislation:

Order no. 40/2003 regarding measures for the recognition and designations of  bodies which carry out the conformity assessment in the field of appliances burning gaseus fuels

Official Journal no. 608/ 27.08.2003

Order no. 246/2003 for the approval of the List containing the recognised bodies which  carry out the conformity assessment in the field of appliances burning gaseus fuels

Official Journal no.792/ 11.11.2003

 

Order no. 85/2004 replacing the Annex to Order no. 227/2003 for the approval of the List containing the recognised bodies which  carry out the conformity assessment in the field of appliances burning gaseus fuels

Official Journal no.200/5.03.2004

 

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Mirela Tautu, mtautu@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Alina Stan, alina.stan@minind.ro

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

Directiva 2000/9 CE -  Instalatii de transport pe cablu pentru persoane

Directive 2000/9 /EC  relating to cableway installations designed to carry persons

 

 

  • H.G. nr.1009/2004 privind  stabilirea conditiile de punere in functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane

Monitorul Oficial nr.688 /30 .07.2004

Legislatie secundara:

·        Ordin nr. 678/2004 pentru aprobarea listei standardelor romane armonizate referitoare la instalatiile de transport pe cablu pentru persoane

      Monitorul Oficial nr.924 /11.10.2004

 

·        Ordin 688/2004 pentru aprobarea unor masuri privind recunoasterea in vederea aprobării sau notificarii, dupa caz, a organismelor care realizează evaluarea conformitatii instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane

      Monitorul Oficial nr.928/12.10.2004

 

 

  • GD no.1009/2004  establishing the conditions for putting into service of the cableway installations designed to carry persons

Implementing  legislation:

Order no. 678/2004  regarding the approval of the List containing the Romanian standards adopting the European harmonised standards in the field of cableway installations designed to carry persons

Official Journal no. 456/26.06.2003

 

Order no. 688/2004 for the approval of measures regarding the recognition  in order to approve or notify bodies which  carry out the conformity assessment in the field of cableway installations designed to carry persons

Official Journal no .928/12.10.2004

 

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Viorel Dumitrescu , vdumitrescu@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Alina Stan, alina.stan@minind.ro

Legal issues

 

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

 

 

Ghid pentru implementarea directivelor
bazate pe Noua Abordare si Abordarea Globala

 

 

 

VECHEA ABORDARE/OLD APPROACH

DIRECTIVA/ DIRECTIVE

ACTUL NORMATIV CARE O PREIA/ TRANSPOSING LEGISLATION

Directiva 69/493/CEE privind sticla cristal

 

 

 

 

Directive 69/493/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva 94/11/CE privind etichetarea materialelor utilizate ca elemente principale la incaltamintea destinata vanzarii

 

Directive 94/11/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva 68/89/CEE privind clasificarea lemnului in stare bruta

 

 

Directive 68/89/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the classification of wood in the rough

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva 96/74/CE privind denumirea textilelor

Directiva 97/37/CE privind adaptarea la progresul tehnic a Anexelor I si II ale Directivei 96/74/EC privind denumirea textilelor

Directiva 2004/34/EC pentru amendarea, in scopul adaptarii la progresul tehnic a Anexelor I si II ale Directivei 96/74/EC privind denumirea textilelor

 

 

Directiva 73/44/CEE privind analiza cantitativa a amestecurilor ternare de fibre

Directiva 96/73/CE privind anumite metode de analiza cantitativa a amestecurilor binare de fibre textile

 

 

 

 

 

Directive 96/74/EC on textiles name

Directive 97/37/EC adapting to technical progress Annexes I and II to Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council on textile names

Directive 2004/34/EC amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annexes I and II to Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council on textile names

 

 

Directive 73/44/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the quantitative analysis of ternary fibre mixtures

Directive 96/73/EC on certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures

 

 

 

 

 

 

HG nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticla cristal in vederea comercializarii acestora

HG nr. 227/2005 pentru modificarea si completarea HG nr. 134/2002

 

 

 

GD no. 134/2002 on the characteristics, classification and labelling of crystal glassware for sale

GD no. 227/2004 on the characteristics, classification and labelling of crystal glassware for sale

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Niculina Chim, asereny@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Marian Aprodu, maprodu@minind.ro  

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

 

 

 

HG nr. 26/2002 privind stabilirea conditiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de incaltaminte destinate vanzarii catre consumatori

 

 

GD no. 26/2002 on labelling of the materials used in the main components of footwear for sale

 

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Vasile Pătrînoiu, asereny@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Marian Aprodu, maprodu@minind.ro  

Legal issues

 

Informatii suplimentare/Additional information

 

 

 

 

 

 

 

HG nr. 1090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de masurare, clasificare si marcarea lemnului in stare bruta

 

 

GD no. 1090/2000 on the approximation of the measuring criteria, classification and marking of wood in the rough

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Vasile Patranoiu, asereny@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Marian Aprodu, maprodu@minind.ro  

Legal issues

 

 

 

 

HG nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

HG nr. 25/2002 pentru modificarea HG 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

HG nr. 1658/2004 pentru completarea HG 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

 

 

 

 

 

 

 

 

HG nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiza utilizate pentru determinarea si verificarea compozitiei fibroase a produselor textile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD no. 332/2001 on the denomination, the marking of the fibrous composition and the labelling of the textile products

GD no. 25/2002 on the denomination, the marking of the fibrous composition and the labelling of the textile products

GD no. 1658/2004 on the denomination, the marking of the fibrous composition and the labelling of the textile products

 

 

 

 

 

 

 

 

GD no. 762/2001 establishing the methods of analysis used for determining and checking the fibrous composition of textile fabrics

 

 

 

 

 

 

 

Persoane de contact/ Contact persons:

 

Aspecte tehnice:  Vasile Pătrînoiu, asereny@minind.ro

Technical issues

Aspecte juridice:  Marian Aprodu, maprodu@minind.ro  

Legal issues

 

 

 

Informatii suplimentare/Additional information