NOUA ABORDARE/NEW APPROACH

 
 

 


JUCĂRII

TOYS

 

 

DIRECTIVE 88/378/EEC

 

ECHIPAMENTE DE JOASĂ TENSIUNE

LOW VOLTAGE EQUIPMENT

 

DIRECTIVE 73/23/EEC

 

APARATE DE CÂNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ NON AUTOMATIC WEIGHING DEVICES

DIRECTIVE 90/384/EEC

RECIPIENTE SIMPLE SUB PRESIUNE

SIMPLE PRESSURE VESSELS

 

DIRECTIVE 87/404/EEC

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

DIRECTIVE 89/336/EEC

 

ECHIPAMENTE SUB PRESIUNE

PRESSURE EQUIPMENT

 

DIRECTIVE 97/23/EC

ASCENSOARE

LIFTS

 

 

DIRECTIVE 95/16/EC

 

APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI

APPLIANCES BURNING GASEOUS FUEL

DIRECTIVE 90/396/EEC

INSTALAŢII DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANE

CABLEWAY INSTALLATIONS DESIGNED TO CARRY PERSONS

DIRECTIVE 2000/9/EC

 

 

 

MIJLOACE DE MĂSURARE

MEASURING INSTRUMENTS

DIRECTIVE 2004/22/EC

 

 

Ghid pentru implementarea directivelor
bazate pe Noua Abordare şi Abordarea Globala

 

 

VECHEA ABORDARE/OLD APPROACH

 
 

 

 

 

 

 

 


STICLA DE CRISTAL/CRYSTAL GLASS

DIRECTIVE 69/493/EEC

ÎNCĂLŢĂMINTE/FOOTWEAR

DIRECTIVE 94/11/EC

LEMN ÎN STARE BRUTĂ/WOOD IN THE ROUGH

DIRECTIVE 68/89/EEC

TEXTILE/TEXTILES

DIRECTIVE 96/74/EC, 73/44/EEC,  96/73/EC

DETERGENŢI/DETERGENTS

 

REGULAMENT 648/2004 PRIVIND DETERGENTII

RECOMANDARILE COMISIEI COMUNITATILOR EUROPENE din 23/XII/2005

REGULATION 648/2004 ON DETERGENTS

 

PREZENTARE LEGISLATIE DETERGENTI

 

Ghidul A.I.S.E. pentru implementarea regulamentului referitor la detergenti

 

A.I.S.E. Guideline on Implementation of the Detergent Regulation

 

Cadrul legislativ privind detergentii

 

REGULATION 907/2006 ON DETERGENTS

REGULAMENT 907/2006 PRIVIND DETERGENTII

 

Hotărârea Guvernului nr. 658/2007  privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului nr. 648/2004 privind detergenţii, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 460/9 iulie 2007)

 

ÎNGRĂŞĂMITE/FERTILIZERS

 

REGULAMENT 2003/2003 PRIVIND INGRASAMINTELE

REGULATION 2003/2003 ON FERTILIZERS

REGULAMENT 2076/2004 de adaptare, pentru prima data, a anexei I la Regulamentul 2003/2003 privind ingrasamintele (EDDHSA si superfosfat triplu)

REGULATION 2076/2004 adapting for the first time Annex I of Regulation 2003/2003 relating to fertilizers (EDDHSA and triple superphosphate)

 

PREZENTARE LEGISLATIE INGRASAMINTE

 

 

 

 

NOUA ABORDARE/NEW APPROACH

Directiva/Directive

Legislaţia naţională

National Legislation

 

Directiva 88/378/CEE, amendată de Directiva 93/68/CEE – Jucarii

 

Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of  the Member States concerning the safety of toys, amended by Directive 93/68/EEC

 

 

 

  • HG nr. 396/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării

Legislaţie secundară :

Ordin nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 49/20.01.2004

Ordin nr. 121/2005 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 270/01.04.2005

 

Ordin nr. 368/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări şi a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor

Monitorul Oficial nr. 459/27.06.2003

 

Organisme Notificate

 

 

Implementing legislation:

Order no. 393/2003 approving the list of the Romanian standards adopting the harmonised European standards in the field of toys

Official Journal no. 49/20.01.2004

 

Order no. 121/2005 replacing the Annex to Order no 393/2003 approving the list of the Romanian standards  adopting the harmonised European standards in the field of toys

Official Journal no. 270/01.04.2005

 

Order no. 368/2003 regarding the approval of measures concerning the recognition and designation of testing laboratories and certification bodies which carry out the conformity assessment of toys

Official Journal no. 459/27.06.2003

 

Notified Bodies

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Liliana Linculescu

llinculescu@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Andreea Ciocarlan

andreea_ciocarlan@minind.ro

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

Directiva 73/23/CEE, amendată de  Directiva 93/68/CEE

Echipamente de joasă tensiune

 

Directive 73/23/EEC on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits,  amended by Directive 93/68/EEC

 

  • HG nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de ecipamente electrice de joasă tensiune, republicată

 

Legislaţie secundară:

Ordin nr. 384/2004    pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 681/29.07.2004

 

Ordin nr. 35/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea si desemnarea organismelor şi/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate

Monitorul Oficial nr. 96/02.02.2004

 

Ordin nr. 1310/2007 pentru înlocuirea anexei la ordinul ministrului economiei si comerţului nr.384/2004 privind aprobarea listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

Monitorul Oficial  nr. 794/22.11.2007

 

Organisme Notificate

 

 

  • GD no. 457/2003  regarding the safety assurance of the electrical equipment users, amended by GD no.1514/2003, consolidated version

 

Implementing legislation:

Order no. 384/2004 approving the list of the Romanian standards adopting the European harmonised standards on the safety of low voltage electrical equipment

Official Journal no. 681/29.07.2004

Order no. 35/2004 for the approval of the Methodological Norms concerning the recognition and designation of bodies and/or laboratories which may draw up testing reports, attesting the conformity of   low voltage electrical equipment with the essential safety requirements

Official Journal no. 96/02.02.2004

 

Order no. 1310/2007 replacing the annex to Order  no.384/2004 approving the list of the Romanian standards adopting the harmonised European standards on the safety of low voltage electrical equipment

Official Journal no. 794/22.11.2007

 

 

Notified Bodies

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Lucian Ursea

lursea@minind.ro

 

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Andreea Ciocarlan

 andreea_ciocarlan@minind.ro

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

Directiva 90/384/CEE, amendată de  Directiva 93/68/CEE  – Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată

 

Directive 90/384/EEC  on the harmonization of the laws of  the Member States relating to non-automatic weighing instruments, amended by  Directive 93/68/EEC

 

  • HG nr.617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, modificată şi completată de HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628/13.09.2007)

Legislaţie secundară:

Ordin nr. 365/2003    privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată care adoptă standarde europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 456/26.06.2003

 

Ordin nr. 29/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea si desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

Monitorul Oficial nr. 557/04.08.2003

 

Organisme Notificate

 

 

  • GD no. 617/2003 for the establishment of the conditions for placing on the market and putting into service of the non-automatic weighing instruments, amended by GD no. 962/2007 for completing several legal acts regarding the free movement of goods

Implementing  legislation:

Order no. 365/2003 regarding the approval of the List containing the Romanian standards adopting the European harmonised standards in the field of the non-automatic weighing instruments

Official Journal no. 456/26.06.2003

 

Order no. 29/2003 regarding measures for the recognition and designations of  bodies which carry out the conformity assessment of  the non-automatic weighing instruments

Official Journal no. 557/04.08.2003

 

Notified Bodies

 

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Gabi Poleac gabi.poleac@minind.ro

 

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Roxana Apreutesei roxana_apreutesei@minind.ro

 

 

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

Directiva 87/404/CEE,  amendată de   Directivele 90/488/CEE si 93/68/CEE

Recipiente simple sub presiune

 

Directive 87/404/EEC on the harmonization of the laws of  the Member States relating to simple pressure vessels, amended by Directive 90/488/EEC and Directive 93/68/EEC

 

 

Legislaţie secundară:

 

Ordin nr. 185/2003    privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

Monitorul Oficial nr. 339/19.05.2003

 

Ordin nr. 865/2007 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune.

Monitorul Oficial nr. 575/22.08.2007

 

Ordin nr. 378/2003 privind unele măsuri referitoare la recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii recipientelor simple sub presiune şi a organismelor care aprobă proceduri de sudare şi personal sudor pentru componente supuse la presiune

Monitorul Oficial nr. 561/05.08.2003

 

Organisme Notificate

 

 

 

 

Implementing legislation:

 

Order no. 185/2003 for the approval of the List of the Romanian standards adopting the harmonised European standards related to simple pressure vessels

Official Journal no. 339/19.05.2003

 

Order no. 378/2003 regarding measures concerning the recognition and designation of bodies for the conformity assessment of simple pressure vessels and bodies approving welding procedures and personnel for pressured components

Official Journal no. 561/05.08.2003

 

Notified Bodies

 

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Viorel Dumitrescu vdumitrescu@minind.ro

 

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Roxana Apreutesei

roxana_apreutesei@minind.ro

 

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

 

Directiva 89/336/CEE, amendată de  Directivele 91/263/CEE, 92/31/CEE si 93/68/CEE Compatibilitate electromagnetică

 

Directive 89/336/EEC –  on the approximation of the laws of  the Member States relating to electromagnetic compatibility, amended by Directive 91/263/EEC, Directive 92/31/EEC and Directive 93/68/EEC

 

 

 

Legislaţie secundară:

Ordin nr. 381/1620/2004    privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilităţii electromagnetice

Monitorul Oficial nr. 1020/04.11.2004

 

Ordin nr. 140/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor competente care realizează evaluarea conformităţii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice

Monitorul Oficial nr. 662/18.09.2003

 

Organisme Notificate

 

 

  • GD no. 982/2007 regarding electromagnetic compatibility (Official Journal of Romania no. 645/21.09.2007)

 

Implementing  legislation:

Order no. 381/1620/2004 regarding the approval of the List containing the Romanian standards adopting the harmonized European standards in the electromagnetic compatibility field

Official Journal no. 1020/04.11.2004

 

Order no. 140/2003 for the approval of measures concerning the recognition and designation of competent bodies which carry out the assessment of conformity with the essential safety requirements for the apparatus as regards electromagnetic compatibility

Official Journal no. 662/18.09.2003

 

Notified Bodies

 

 

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

 

Lucian Ursea

lursea@minind.ro

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

 

Directiva 97/23/CEEchipamente sub presiune

 

Directive 97/23/EC –  on the approximation of the laws of  the Member States concerning pressure equipment

 

 

Legislaţie secundară:

Ordin nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

Monitorul Oficial nr. 705/04.08.2004

 

Ordin nr. 867/2007 pentru înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardelor române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune.

Monitorul Oficial nr. 588/27.08.2007

 

Ordin nr. 338/2005 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

Monitorul Oficial nr. 563/30.06.2005

 

Ordin nr. 542/2004 privind unele măsuri pentru aprobarea organismelor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune şi a organizaţiilor de terţă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute la pct. 3.1.2 si 3.1.3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune

Monitorul Oficial nr. 829/08.09.2004

 

Organisme Notificate

 

Ordin nr. 393/2005 privind unele măsuri pentru recunoaşterea în vederea desemnării inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformităţii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune

Monitorul Oficial nr. 713/8.08.2005

 

 

 

Implementing legislation:

Order no. 440/2004 approving the list of the Romanian standards adopting the European harmonised standards concerning pressure equipment

Official Journal no. 705/04.08.2004

 

Order no. 338/2005 replacing the Annex to Order no. 440/2004  approving the list of the Romanian standards adopting the European harmonised standards concerning pressure equipment

Official Journal no. 563/30.06.2005

Order no. 542/2004 regarding measures for the approval of bodies which carry out the conformity assessment for the pressure equipment and third party organizations which carry out the testing provided at points 3.1.2 and 3.1.3 of Annex 1 to GD no. 584/2004 establishing the conditions for placing on the market the pressure equipment

Official Journal no. 829/08.09.2004

Notified Bodies

 

Order no. 393/2005 regarding some measures for the recognition in order to be designated of the users inspectorates for the conformity assessment of pressure euquipment, according to art. 17 of the GD no. 584/2004 establishing the conditions for placing on the market the pressure equipment

Official Journal no. 713/8.08.2005

 

 

 

 

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

 

Viorel Dumitrescu vdumitrescu@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Roxana Apreutesei

roxana_apreutesei@minind.ro

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

Directiva 95/16/CEAscensoare

 

 

Directive 95/16/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts

 

  • H.G. nr. 439/2003  privind stabilirea condiţiilor de introducerea pe piaţă  a ascensoarelor, amendată prin H.G.nr. 2176/2004 pentru modificarea unor hotărâri  ale Guvernului în scopul eliminării unor  dispoziţii privind obligaţia aplicării standardelor şi actualizării referitoare la standarde, modificată şi completată de HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628/13.09.2007)

 

Legislaţie secundară :

Ordin nr. 101/2005 privind aprobarea listei standardelor  române care adoptă standardelor europene armonizate referitoare la ascensoare Monitorul Oficial  nr. 390/9.05.2005

 

Ordin nr. 322/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii ascensoarelor , amendat de Ordinul 806/2004

Monitorul Oficial  nr. 408/11.06. 2003

 

Organisme Notificate

 

GD no. 439/2003 regarding the establishment of the conditions for the placing on the market of the lifts, amended by GD no. 2176/2004, and GD no. 962/2007 for completing several legal acts regarding the free movement of goods

 

Implementing legislation:

Order no. 101/2005 approving the list of the Romanian standards    adopting the harmonised European standards regarding lifts

Official Journal no. 390/9.05.2005

 

Order no. 322/2003 on the approval of the List containing the certification bodies recognised for the conformity assessment of lifts ascensoarelor, amended by Order 806/2004

Official Journal no. 408/11.06. 2003

 

Notified Bodies

 

 

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

 

Chirica Gheorghe Radu radu_chirica@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Alina Stan

alina.stan@minind.ro

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

 

Directiva 90/396/CEE

-Aparate consumatoare de combustibili gazoşi

 

 

Directive 90/396/CEE on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gaseus fuels

 

  • H.G. nr. 453/ 2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicata, , modificată şi completată de HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628/13.09.2007)

 

Legislaţie secundară:

Organisme Notificate

 

Ordin nr. 40/2003 privind unele măsuri pentru recunoaşterea si desemnarea organismelor care realizează evaluează coformitatea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi , amendat de Ordinul 806/2004

Monitorul Oficial nr.608/ 27.08.2003

 

Ordin nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (actualizată)

Monitorul Oficial nr. 253/21.03.2006

 

Ordin nr. 1619/2007 al ministrului economiei şi finanţelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (actualizată)- Monitorul Oficial al României nr. 747/5.11.2007

 

GD no.   453/ 2003  regarding the establishment of the conditions for placing on the market the appliances burning gaseus  fuels, republished, amended by GD no. 962/2007 for completing several legal acts regarding the free movement of goods

 

Implementing legislation:

Notified Bodies

 

Order no. 40/2003 regarding measures for the recognition and designations of  bodies which carry out the conformity assessment in the field of appliances burning gaseus fuels, amended by Order 806/2004

Official Journal no. 608/ 27.08.2003

 

Order no. 47/2006 approving the List of Romanian standards adopting harmonized European standards relating to  appliances burning gaseus fuels

Official Journal no. 253/21.03.2006

 

Order no. 1619/2007 of the minister of economy and finance regarding the amendment of the Annex of the Order of the minister of economy and commerce no. 47/2006 for the approval of the List of Romanian standards adopting harmonised European standards regarding appliances burning gaseous fuels

 

 

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

 

Constantin Popovici constantin_popovici@minind.ro;

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Alina Stan

alina.stan@minind.ro

 

 

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

Directiva 2000/9 CE -  Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane

 

Directive 2000/9 /EC  relating to cableway installations designed to carry persons

 

·       H.G. nr.1009/2004 privind  stabilirea condiţiile de punere in funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane amendată prin HG nr. 1589/2006 şi HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628/13.09.2007)

 

 

 Legislaţie secundară:

Ordin nr. 198/2006 pentru actualizarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane

Monitorul Oficial nr. 260/22.03.2006

 

Ordin 688/2004 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea in vederea aprobării sau notificării, după caz, a organismelor care realizează evaluarea conformităţii instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane

Monitorul Oficial nr.928/12.10.2004

 

Organisme Notificate

 

 

  • GD no.1009/2004  establishing the conditions for putting into service of the cableway installations designed to carry persons amended by GD no. 1589/2006, and GD no. 962/2007 for completing several legal acts regarding the free movement of goods

 

Implementing  legislation:

Order no. 198/2006  regarding the approval of the List containing the Romanian standards adopting the European harmonised standards in the field of cableway installations designed to carry persons

Official Journal no. 260/22.03.2006

 

Order no. 688/2004 for the approval of measures regarding the recognition  in order to approve or notify bodies which  carry out the conformity assessment in the field of cableway installations designed to carry persons

Official Journal no .928/12.10.2004

 

Notified Bodies

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

 

Constantin Popovici constantin_popovici@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Alina Stan, alina.stan@minind.ro

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

 

 

 

Directiva 2004/22/CEinstrumente de măsurare

 

Directive 2004/22/EC on measuring instruments

  • HG nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere in funcţiune a mijloacelor de măsurare, modificată şi completată de HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628/13.09.2007)

 

Organisme Notificate

 

Legislaţie secundară:

Ordin nr. 616/2006 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea/notificarea organismelor care realizează evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare    

 Monitorul Oficial nr.873/25.10.2006

 

Ordin nr. 1690/2007 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standardele europene armonizate      

 Monitorul Oficial nr.414/20.06.2007

 

 

GD no. 264/2006 establishing the requirements for placing on the market and putting into use of measuring intruments, amended by GD no. 962/2007 for completing several legal acts regarding the free movement of goods

 

 

Notified Bodies

 

Implementing  legislation:

Order no. 616/2006  regarding the approval of some measures for the designation/notification of bodies performing the conformity assessment of measuring instruments

Official Journal no. 873/25.10.2006

Order no. 1690/2007  regarding the approval of the List containing the Romanian standards in the field of measuring instruments, adopting the harmonized European standards

Official Journal no. 414/20.06.2007

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

  

Gabriela Poleac, gabi.poleac@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:  

 

Roxana Apreutesei, roxana_apreutesei@minind.ro

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

VECHEA ABORDARE/OLD APPROACH

Directiva/Directive

 

Legislatia nationala

National Legislation

 

 

 

 

 

Directiva 69/493/CEE privind sticlă cristal

 

 

 

 

Directive 69/493/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass

 

 

 

HG nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

HG nr. 227/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 134/2002

 

 

GD no. 134/2002 on the characteristics, classification and labelling of crystal glassware for sale

GD no. 227/2004 on the characteristics, classification and labelling of crystal glassware for sale

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Niculina Chim, asereny@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Marian Aprodu, maprodu@minind.ro

 

 

 

 

 

Directiva 94/11/CE privind etichetarea materialelor utilizate ca elemente principale la încălţămintea destinată vânzării

 

Directive 94/11/EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer

 

 

 

 

 

HG nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori

 

 

GD no. 26/2002 on labelling of the materials used in the main components of footwear for sale

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Vasile Pătrînoiu, asereny@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Marian Aprodu, maprodu@minind.ro

 

FAQs

 

 

 

 

 

 

Directiva 68/89/CEE privind clasificarea lemnului in stare brută

 

 

Directive 68/89/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the classification of wood in the rough

 

 

 

 

 

 

HG nr. 1090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare şi marcarea lemnului in stare brută

 

 

GD no. 1090/2000 on the approximation of the measuring criteria, classification and marking of wood in the rough

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Vasile Patranoiu, asereny@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Marian Aprodu, maprodu@minind.ro

 

FAQs

Directiva 96/74/CE privind denumirea textilelor

Directiva 97/37/CE privind adaptarea la progresul tehnic a Anexelor I si II ale Directivei 96/74/EC privind denumirea textilelor

Directiva 2004/34/EC pentru amendarea, in scopul adaptării la progresul tehnic a Anexelor I si II ale Directivei 96/74/EC privind denumirea textilelor

 

Directiva 73/44/CEE privind analiza cantitativă a amestecurilor ternare de fibre

Directiva 96/73/CE privind anumite metode de analiza cantitativa a amestecurilor binare de fibre textile

 

Directive 96/74/EC on textiles name

Directive 97/37/EC adapting to technical progress Annexes I and II to Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council on textile names

Directive 2004/34/EC amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annexes I and II to Directive 96/74/EC of the European Parliament and of the Council on textile names

 

Directive 73/44/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the quantitative analysis of ternary fibre mixtures

Directive 96/73/EC on certain methods for the quantitative analysis of binary textile fibre mixtures

 

HG nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile

 

 

HG nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea şi verificarea compoziţiei fibroase a produselor textile

HG nr. 234/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea şi verificarea compoziţiei fibroase a produselor textile

 

 

 

 

 

 

 

G.D. no. 527 on naming, marking of the fibre composition and labelling of textile products

 

GD no. 762/2001 establishing the methods of analysis used for determining and checking the fibrous composition of textile fabrics

 

G.D no. 234/2007 regarding the establishment of the methods of analysis used for determining and checking the fibrous composition of textile fabrics

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Vasile Pătrînoiu, asereny@minind.ro

 

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Marian Aprodu, maprodu@minind.ro

 

 

FAQs

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare: