ANEXE

 

 

 

 

Anexa 1  -                   Reglementări naţionale şi internaţionale aplicabile

 

Anexa 2  -                   Cerinţe privind datele care descriu condiţiile iniţiale

 

Anexa 3  -                   Documente necesare pentru īnchidere de mină

 

Anexa 4  -                   Monitorizarea şi managementul calităţii

 

Anexa 5  -                   Programul de protecţie socială

 

Anexa 6  -                   Dezafectarea altor obiective şi gestionarea materialelor

                                    şi substanţelor periculoase

 

Anexa 7  -                   Model pentru planul de monitorizare mine şi cariere

 

Anexa 8  -                   Īnchiderea lucrărilor miniere subterane şi de suprafaţă

 

Anexa 9  -                   Reabilitarea haldelor de roci sterile şi a iazurilor de

                                    decantare

 

Anexa 10 -                  Referinţe tehnice utilizate īn redactarea Manualului de

                                    īnchidere a exploatărilor miniere