Domenii/Sectoare - Industrie - Competitivitatea produselor industriale - Programul de crestere al competitivităţii produselor industriale
 • Legislaţie

  • Ordin nr. 876/03.07.2014 privind aprobarea componentei si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor solicitantilor la finantare prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale. Detalii...

  • Ordin nr. 858/30.06.2014 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale" Detalii...

  • Ordin nr. 716/29.05.2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei nr. 537/2013, privind aprobarea componentei si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare Detalii...

  • Ordin nr. 280/13.03.2014 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 537/2013, privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum şi a modului de gestionare a activităţilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat Detalii...

  • Ordin nr. 2435/17.12.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 861/2013 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale" Detalii...

  • Ordin nr. 1228/29.05.2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la OME nr. 537/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si funcfionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitiitilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat Detalii...

  • Ordin nr. 1127/17.05.2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la OME nr. 537/2013 privind aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat Detalii...

  • Ordin nr. 861/16.04.2013 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru inlplementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale" Detalii...

  • Ordin nr. 537/18.03.2013 privind aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum si a modului de gestionare a activitatilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat Detalii...

  • Ordin nr. 536/18.03.2013 pentru aprobarea modelului de Contract de finantare si de Act aditional utilizate la derularea proiectelor in cadrul Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale si a Ghidului solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, administrat de catre Ministerul Economiei Detalii...

  • Ordin nr. 43/06.01.2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 905/2010 cu modificările şi completările ulterioare privind numirea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor solicitanţilor la finanţare prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale. Detalii...

  • Ordin nr. 42/06.01.2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 450/2009 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum şi a modului de gestionare a activităţilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat. Detalii...

  • Ordin nr. 815/19.04.2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 919/2009 privind aprobarea modelului de Contract de finanţare utilizat la derularea proiectelor în cadrul Programului pentru creşterea competitivităţii produselor industriale şi a Ghidului solicitantului. Detalii...

  • Ordin nr. 816/19.04.2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 450/2009 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, precum şi a modului de gestionare a activităţilor pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat. Detalii...

  • Ordin nr. 817/19.04.2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 905/2010 privind numirea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor solicitanţilor la finanţare prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale. Detalii...

  • ORDIN nr. 451/10.03.2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” Detalii...

  • OUG NR.120/2002 - republicată Detali...

  • Legea nr.245/2005 publicată in MO 632/19.07.2005 Detalii...

  • HG 1510/2008 publicata in MO 813/04.12.2008 Detalii... • GHID de accesare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Creştere al Competitivităţii produselor industriale , administrat de către Ministerul Economiei.

   

 • Stadiul derulării Programului

  • Situatia contractelor de finantare, in derulare prin programul de crestere a competitivitatii produselor industriale la 31.12.2014
   Detalii...

  • Situatia contractelor de finantare, in derulare prin programul de crestere a competitivitatii produselor industriale la 31.12.2013
   Detalii...

  • Situatia contractelor de finantare, in derulare prin programul de crestere a competitivitatii produselor industriale la 31.12.2012
   Detalii...

  • Situatia contractelor de finantare, in derulare prin programul de crestere a competitivitatii produselor industriale la 31.12.2011
   Detalii...

  • Situatia contractelor de finantare, in derulare prin programul de crestere a competitivitatii produselor industriale la 31.12.2010
   Detalii...

  • Situatia contractelor de finantare, in derulare prin programul de crestere a competitivitatii produselor industriale pentru anul 2009
   Detalii...

  • Situaţia contractelor de finanţare, în derulare prin programul de creştere al competitivităţii produselor industriale în anul 2008
   Detalii...

  • Stadiul Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale la 31.12.2008
   Detalii...

  • Situaţia Contractelor de Finanţare în cadrul Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale derulate în anul 2007 Detalii...

  • Situaţia Contractelor de Finanţare în cadrul Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, derulate in anul 2006 Detalii...  Ultima modificare: