LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

Articol unic

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 81 din 25 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează:

1.Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2

(1) Sumele de la bugetul de stat pentru susţinerea şi promovarea exportului se vor aproba distinct īn bugetele anuale ale Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale şi Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenţia Naţională pentru Īntreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie."

2.La punctul II din anexă, punctul 4 va avea următorul cuprins:

"4. Programul de creştere a competitivităţii produselor agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Īn cadrul programelor prevăzute la pct. 3 şi 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, īn limita prevederilor bugetare aprobate, cheltuielile agenţilor economici īn proporţie de pānă la 75%, pentru:

a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management de mediu;

b) dotarea şi/sau amenajarea laboratoarelor de testare şi etalonare, precum şi acreditarea acestora, după caz;

c) īnregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, a brevetelor de invenţie, a desenelor şi modelelor industriale romāneşti."

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ADRIAN NĂSTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 19 iulie 2005