Start DIAPS Legislație DIAPS Activități DIAPS Legături DIAPS Contact DIAPS

Prezentare generală

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), Direcția Industria de Apărare și Probleme Speciale (DIAPS) este direcția de specialitate pentru următoarele domenii:
Obiectivul strategic al activității DIAPS îl constituie aplicarea politicii Guvernului în domeniul industriei de apărare, cooperării internaționale, pregătirii economiei pentru apărare, situațiilor de urgență, de protecție civilă și infrastructurii critice la nivelul ministerului, conform atribuțiilor stabilite prin HG nr.1634/2009 privind organizarea și funcționarea MECMA, cu modificările și completările ulterioare.