Transparenţă decizională
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării Centrului Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați şi pentru modificarea unor acte normative
  (20 octombrie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea “Romaero” S.A. Bucureşti
  (19 octombrie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE.
  (05 octombrie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului în România - context, viziune și obiective - 2016-2026
  (03 octombrie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Planului pentru dezvoltarea turismului balnear
  (03 octombrie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Master Planului pentru dezvoltarea turismului balnear
  (21 septembrie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE.
  (21 septembrie 2016)
 •  

 • ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
  (16 septembrie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei
  (16 septembrie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici și mijlocii
  (12 septembrie 2016)
 •  

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractiva, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  (31 august 2016)
 •  

 • ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
  (31 august 2016)
 •  

 • ORDONANȚĂ pentru completarea OUG nr 51 2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare.
  (24 august 2016)
 •  

 • Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri organizeaza in data de 30.08.2016, ora 10,00 , la sala 112 din sediul sau din Calea Victoriei nr. 152, sector 1 Bucuresti, sedinta publica avand ca tema dezbaterea proiectului de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism.
  (23 august 2016)
  • -   Anunt

   -   Minuta sedintei publice din 30.08.2016

   Inscrierea celor interesati sa participe la aceasta sedinta publica, precum si propunerile si recomandarile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro

   

 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere Medgidia
  (17 august 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism
  (02 august 2016)
 •  

 • LEGE ratificarea Protocol intre Guvern RO si Guvernul Canadei, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2015
  (01 august 2016)
 •  

 • ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare
  (29 iulie 2016)
 •  

 • ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015, cu modificările şi completările ulterioare
  (25 iulie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism
  (25 iulie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
  (14 iulie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune
  (06 iulie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815 din 30 septembrie 2015, privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
  (05 iulie 2016)
 •  

 • Ordonantă de urgentă a Guvernului privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importantă natională în domeniul gazelor naturale
  (27 iunie 2016)
 •  

 • Ordonanță de Urgență a Guvernului privind reglementarea unor masuri necesare rezolvarii problemelor de mediu care fac obiectul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene
  (23 iunie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
  (27 mai 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare
  (26 mai 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată
  (26 mai 2016)
 •  

 • HOTÃRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad / Staţia 400/220/110 kV Reşiţa”
  (24 martie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier – Reşita – Timişoara - Săcălaz-Arad / LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa”
  (24 martie 2016)
 •  

 • Ordonanță de urgență a Guvernului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile
  (23 martie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi
  (10 martie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea
  (07 martie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
  (07 martie 2016)
 •  

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri necesare rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement
  (03 martie 2016)
 •  

 • HOTARARE pentru infiintarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate
  (02 martie 2016)
 •  

 • HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
  (29 februarie 2016)
 •  

 • Proiect Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată şi de modificare şi completare a unor acte normative
  (26 februarie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
  (17 februarie 2016)
 •  

 • Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016 din 25 iunie 2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
  (15 februarie 2016)
 •  

 • Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale
  (11 februarie 2016)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitaţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016
  (01 februarie 2016)
 •  

 • ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
  (27 ianuarie 2016)
 •  

 • Hotărâre de Guvern privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune
  (25 ianuarie 2016)
 •  

 • Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora
  (8 ianuarie 2016)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica”- S.A., Sucursala de Transport Bucureşti, Sucursala de Transport Constanţa, Sucursala de Transport Sibiu şi Sucursala de Transport Timişoara
  (2 noiembrie 2015)
 •  

 • Ordinul ministrului economiei, comertului si turismului privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de Promovare a Exportului, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016
  (7 octombrie 2015)
  • -   Ordin

   Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro

   

 • Ordonanţă de urgenţă privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective la unii operatori economici din industria de apărare
  (6 octombrie 2015)
 •  

 • Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  (6 octombrie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a unor date de identificare a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului precum și a unităţilor aflate în subordinea și coordonarea acestuia
  (25 septembrie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind modificarea Anexei nr. 7 și completarea Anexei nr. 47 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
  (25 septembrie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune
  (11 septembrie 2015)
 •  

 • Ministerul Economiei, Comertului si Turismului organizeaza in data de 26.08.2015 orele 11 la sediul sau din Calea Victoriei nr. 152, sector 1 Bucuresti, sedinta publica avand ca tema dezbaterea proiectului de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea implementarii Sistemului Informatic Integrat de Evidenta a Turistilor si a Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice cu functiuni de cazare.
  (20 august 2015)
  • -   Anunt

   -   Minuta sedintei publice din 26.08.2015

   Inscrierea celor interesati sa participe la aceasta sedinta publica, precum si propunerile si recomandarile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro

   

 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea implementării Sistemului Informatic Integrat de Evidență a Turiștilor și a Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare
  (5 august 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009
  (27 iulie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
  (24 iulie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român de Comerţ Exterior şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  (2 iulie 2015)
 •  

 • LEGEA TURISMULUI
  (26 iunie 2015)
 •  

 • LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti, la 20 martie 2013
  (16 iunie 2015)
 •  

 • LEGE pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
  (16 iunie 2015)
 •  

 • LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d’Ivoire, pe de o parte şi Comunitatea Europeană şi Statele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009
  (16 iunie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare
  (26 mai 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune
  (26 mai 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina
  (25 mai 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare
  (30 aprilie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată
  (16 aprilie 2015)
 •  


 • Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Turismului privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015
  (15 aprilie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor
  (30 martie 2015)
 •  

 • Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Institutului Român de Comerţ Exterior
  (29 ianuarie 2015)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare
  (27 ianuarie 2015)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune
  (26 ianuarie 2015)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
  (9 ianuarie 2015)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
  (3 decembrie 2014)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
  (7 noiembrie 2014)
 •  

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
  (14 octombrie 2014)
 •  

 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000
  (8 octombrie 2014)
  • -   Ordin

   -   Anexa

   Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro

   

 • HOTĂRÂRE privind Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
  (2 septembrie 2014)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
  (23 iunie 2014)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
  (23 iunie 2014)
 •  

 • LEGE privind industria naţională de apărare şi securitate
  (30 mai 2014)
 •  

 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C1 - 2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente", PT C4 - 2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune", PT C6 - 2010 "Conducte metalice sub presiune pentru fluide", PT C7 - 2010 "Dispozitive de siguranţă", PT C8 - 2010 "Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate", PT C9 - 2010 "Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune", PT C10 - 2010 "Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune"
  (17 aprilie 2014)
 •  

 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale
  (8 aprilie 2014)
 •  

 • Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  (18 martie 2014)
 •  

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2014 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare
  (5 martie 2014)
 •  

   


   

  Ultima modificare: